نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، حسن مراقبت جراحی در بیمارستان ایزوله نظامی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 227-231]
 • ابوالقاسمی، حسن تب هموراژیک کریمه گنگو [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 179-182]
 • احمدی، کاظم مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 1-8]
 • اسلامی، سیدحسین ارزیابی عوامل آسیب شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان : 1989 تا 1998 [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 245-249]
 • افشاری، محمد علی بررسی اپیدمیو لوژیک بیماریهای قارچی سطحی و جلدی شایع در جانبازان شیمیایی استانهای کرمان و اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 189-193]

ب

 • بهرامی، فریده اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 47-53]

پ

 • پاکزاد، حمید مراقبت جراحی در بیمارستان ایزوله نظامی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 227-231]
 • پورحیدری، غلامرضا سلاحهای اورانیومی جدید تهدیدی برای انسانها و محیط زیست [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 35-41]
 • پورحیدری، غلامرضا عوامل کنترل اغتشاش: سم‌شناسی، رفع آلودگی و درمان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 239-244]
 • پورحیدری، غلامرضا اصول مداوای مصدومین عوامل بیولوژیک نظامی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 119-123]

ج

 • جهانی، محمدرضا عوامل موثر در بروز تاولهای پا در پیاده رویهای طولانی : مصرف تنباکو، نژاد، نوع پا،سابقه بیماری و عوامل دیگر [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 55-64]
 • جهانی، محمدرضا بررسی فراوانی لیشمانیوز در یگانهای نیروی انتظامی مستقر در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در سالهای 1376 تا 1378 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 97-101]
 • جهانی‌، محمدرضا بررسی‌ فراوانی‌ گال‌ در بیماران مشکوک‌ به‌ گال‌و تائید آن‌ در یگانهای‌ نیروی‌انتظامی مستقر در سراسر استانهای‌ کشور [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 195-199]

ح

 • حاتمی، سعید فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]
 • حسینی، سیدمهران ساعات کار و خواب کارکنان نیروی هوایی ایالات متحده در دوره‌های معکوس کار [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 153-162]
 • حلی‌ساز، محمدتقی طب فیزیکی و توانبخشی در جنگ: تجربه تخلیه گروهی مجروحین جنگی در بوسنی [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 233-237]
 • حلی‌ساز، محمدتقی‌ تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 103-106]
 • حیدری، اژدر اثرات یک شب محرومیت از خواب بر سطوح هورمونی و کارایی عملکرد [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 147-152]

خ

ر

 • رازقی نام، عادل فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]

س

 • ساده وندی، فائزه طب نظامی آلمان [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 65-72]
 • ساعی پور، محمدهادی سلاحهای اورانیومی جدید تهدیدی برای انسانها و محیط زیست [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 35-41]
 • سدیدی، احمد ضایعات حاد نخاعی : حال و آینده [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 15-26]
 • سعادتی، مجتبی فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]
 • سلیمان نژاد، حمید جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]
 • سلیمی، سیدحسین دیدگاه وحدت‌گرا در تشخیص اختلال استرس پس از حادثه [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 221-225]
 • سلیمی، سیدحسین ویژگیها و پیامدهای روانشناختی تهدیدات سلاحهای کشتار جمعی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 135-141]

ش

 • شاه‌حسینی، محمد حسن بیوتروریسم: شبح جنگهای بیولوژیک [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 201-209]
 • شهریاری، علیرضا تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 103-106]
 • شیرزاد، هادی عوامل موثر در بروز تاولهای پا در پیاده رویهای طولانی : مصرف تنباکو، نژاد، نوع پا،سابقه بیماری و عوامل دیگر [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 55-64]
 • شیرزاد، هادی بررسی فراوانی لیشمانیوز در یگانهای نیروی انتظامی مستقر در استانهای اصفهان ، ایلام ، بوشهر ، خراسان و خوزستان در سالهای 1376 تا 1378 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 97-101]
 • شیرزاد، هادی‌ بررسی‌ فراوانی‌ گال‌ در بیماران مشکوک‌ به‌ گال‌و تائید آن‌ در یگانهای‌ نیروی‌انتظامی مستقر در سراسر استانهای‌ کشور [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 195-199]

ص

ع

 • عسگری، علیرضا ضایعات حاد نخاعی : حال و آینده [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 15-26]
 • عسگری، علیرضا اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 47-53]
 • عسگری‌، علیرضا تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 103-106]
 • عطایی، رمضانعلی در باره سیاه زخم بیشتر بدانیم [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 173-178]
 • عظیمی، کورش جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]
 • علویان، سید مؤید جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]
 • علویان، مؤید نقش سابقه مجروحیت جنگی در ابتلا به HCV در نظامیان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 183-188]
 • علویان، مؤید فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]
 • علی کیانی، آثار بیولوژیک امواج رادیویی و مایکرویو بر انسان [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 73-79]

غ

 • غلامی، بردیا نقش سابقه مجروحیت جنگی در ابتلا به HCV در نظامیان [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 183-188]

ف

 • فتحی‌آشتیانی، علی ارزیابی عوامل آسیب شناسی روانی و علل خودکشی در سربازان : 1989 تا 1998 [دوره 3، شماره 4، 1380، صفحه 245-249]

ق

 • قاسمیان، علی اصغر جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]

م

 • محبی، حسنعلی سیستم های ترومایی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 143-146]
 • ملک زاده، رضا جراحت جنگی عامل خطر ساز آلودگی به ویروس نوع هپاتیت B در رزمندگان اسلام [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 9-14]
 • مهدیانی، رضا فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]
 • مهرابی توانا، علی مروری بر مبارزه با حشرات و دیگر بندپایان در طول 8 سال دفاع مقدس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 43-46]
 • مهرابی توانا، علی 46 نکته بهداشتی در پیشگیری از خطرات کاربرد عوامل بیولوژیک در حملات میکروبی [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 113-117]
 • مهرابی توانا، علی تب هموراژیک کریمه گنگو [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 179-182]
 • میرزاده، علی فراوانی تلقیح واکسن هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی-درمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال 1380 [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 107-111]

ن

 • نورانی، محمدرضا آشنایی با اینترنت و کربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی <قسمت سوم> [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 81-88]
 • نورانی، محمدرضا آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم‌ پزشکی قسمت چهارم: آموزش از راه دور [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 163-171]
 • نوریان، زهرا اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 47-53]

و

 • وطنی، هادی مروری بر مبارزه با حشرات و دیگر بندپایان در طول 8 سال دفاع مقدس [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 43-46]