نمایه نویسندگان

ا

 • ابدالی، حسین انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]
 • ابوالقاسمی، حسن بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]
 • احمـدی، کاظم بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • احمدی، خدابخش مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 277-283]
 • اسدزاده، رویا پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • اسدزاده، رویا یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • اسدی، محمدحسین بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • اسماعیلی، داود بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • اشرفی‌آذری، امیر تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]
 • امینی، مصطفی انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]
 • انتظاری، وحید بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]
 • ایمانی، حسین بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]

ب

 • بخشنده، هومن اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • بصام، سید محمد تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 91-98]
 • بهادران، حسین بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]

پ

 • پرهیزگار، سیدحمید بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 39-42]
 • پناهی، فرزاد بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 287-290]
 • پورحیدری، غلامرضا ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]
 • پورحیدری، غلامرضا سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • پیازک، نواریر مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]

ت

 • توکلی، حسن ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]
 • توکلی، رضا تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 309-318]
 • تولیت‌کاشانی، سیدمحسن بررسی نحوه پرونده‌نویسی و انتقال اطلاعات در مجروحین جنگ تحمیلی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 287-290]
 • تیرگری، سیاوش مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]

ث

 • ثقفی‌نیا، مسعود بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]

ج

 • جلالی، امیر اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]

ح

 • حاجیا، مسعود بررسی میزان عود بروســلوز و کارآیی رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های شهر همدان [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 195-199]
 • حافظی، رحمت ا... کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]
 • حسین‌زاده، غلامعلی انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]
 • حسین‌زاده، قربان بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • حسینـی، سیدمرتضـی بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • حسینی‌دوست، سیدرضا مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 157-164]
 • حیدری، اژدر اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]

خ

 • خاتمی، سیدمسعود اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • خاقانی، رامین مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]
 • خاقانی‌زاده، مرتضی بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-37]
 • خوبدل، مهدی پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • خوبدل، مهدی بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • خوبدل، مهدی یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • خوش‌‌باطن، علی اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]

د

ر

 • رادفر، محمدهادی بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]
 • رجـایی، مرتضی بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • رخساری‌زاده، حمید تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]
 • رضایی، یدا… اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • رفیع نژاد، جواد مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]
 • رنجبر، رضا عوامل بیولوژیک تغییریافته ژنتیکی و خطرات و پیامدهای سوء آنها [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 227-232]
 • رنجبر، رضا مروری بر روش‌های مولکولی مورد استفاده در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 157-164]

ز

 • زارعی، ابوالفضل مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]
 • زرگان، جمیل مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]
 • زرین دست، محمدرضا اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]

س

 • ساده وندی، فائزه پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • ساکی، ماندانا بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 7-11]
 • سبحانی، علیقلی ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر سلول‌های اریتروئیدی مغز استخوان موش‌های نژاد Balb/c بر اساس آزمون میکرونوکلئوس [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 121-125]
 • سعیدیان، سیدرضا بررسی عوارض بی‌حرکتی درجانبازان نخاعی استان خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-5]
 • سیرتی نیر، مسعود بررسی رابطه میان استرس و کارآیی مدیران پرستاری در بیمارستان‌های منتخب [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 33-37]

ش

 • شاکری، جلال بررسی نقش رویدادهای استرس‌زای زندگی و روش‌های مقابله با عود PTSD در نمونه‌ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه، 1380) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • شایان، اصغر مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]
 • شایقی، منصوره یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • شکیبا، مجید اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • شمس، محمدقاسم بررسی علل شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌‌ا… «عج»: یک مطالعه 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 207-210]
 • شیربازو، شهناز بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]

ص

 • صادقی، خیراله بررسی نقش رویدادهای استرس‌زای زندگی و روش‌های مقابله با عود PTSD در نمونه‌ای از جانبازان جنگ تحمیلی (کرمانشاه، 1380) [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • صحرایی، هدایت کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]
 • صدرایی، همایون کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]
 • صدری‌ارحامی، علی بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]
 • صدری ارحامی، علی تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 91-98]
 • صراف‌پور، رضا تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 309-318]
 • صیدی، علی بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 105-110]

ط

 • طبائی، سهیلا اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]
 • طریقی، پیام اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • طولابی، طاهره بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 7-11]

ع

 • عبادی، عباس تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]
 • عباسی، محمدرضا محافظت پرتوی نیروهای مسلح،گذشته حال و آینده [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 69-79]
 • عراقی‌زاده، حسن بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 259-268]
 • عزیزی، عباس آلودگی رادیواکتیو حاصل ازحمله هسته‌ای درمنابع گیاهی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 47-56]
 • عسگری، علیرضا تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]
 • عسگری، علیرضا اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]
 • عطایی، رمضانعلی مالاریا تهدید جدی برای سلامت نیرو‌های نظامی در جهان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 135-146]
 • علیزاده، کریم بررسی عوارض بی‌حرکتی درجانبازان نخاعی استان خوزستان [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 1-5]
 • عمید، علی بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]

غ

 • غبیشاوی، وحیده رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 57-68]
 • غفاری، مسعود عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 319-322]
 • غنجال، علی کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]
 • غنجال، علی تجربیات امداد و انتقال بهداری سپاه در عملیات والفجر4 [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 91-98]
 • غنی‌زاده، قادر تصفیه فاضلاب‌های آلوده به سولفورموستارد در راکتورهای بیولوژیکی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]

ف

 • فتحی‌آشتیانی، علی مقایسه مشکلات روان‌شناختی فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان سپاهی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 277-283]
 • فجرک، حسن یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • فرج‌زاده، داود تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 309-318]
 • فرزانگان، غلامرضا اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • فروتن، قاسم بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 253-258]
 • فروغی‌زاده، محسن رفع آلودگی خارجی بدن در حوادث هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 57-68]
 • فروغی‌زاده مقدم، محسن عواقب بهداشتی کاربرد اورانیوم فقیرشده در جنگ خلیج‌فارس و شبه جزیره بالکان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 319-322]

ق

 • قانعی، مصطفی تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]
 • قربانی، غلامعلی بررسی وضعیت ایمنی ضدسرخک در سربازان نیروی ‌زمینی سپاه پاسداران در سال 82 – 1381 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 177-181]
 • قربانی، غلامعلی بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 39-42]
 • قشونی، حسن کیف های امداد انفرادی نظامی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 219-225]
 • قنبری، افشین بررسی عوارض جسمانی ناشی از حوادث نخاعی در جانبازان قطع‌نخاعی استان لرستان درسال 1377 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 7-11]

ک

 • کاشانی زاده، نفیسه بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • کرامت، فریبا بررسی میزان عود بروســلوز و کارآیی رژیم‌های درمانی مختلف در بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های شهر همدان [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 195-199]
 • کریمی، غلامرضا اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]
 • کریمی‌زارچی، علی‌اکبر تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]
 • کریمی زارچی، علی‌اکبر بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • کریمی زارچی، علی اکبر بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • کلانترمعتمدی، سید محمدحسین بررسی علل شیوع شکستگی‌های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه‌‌ا… «عج»: یک مطالعه 5 ساله [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 207-210]
 • کلانترمعتمدی، محمدحسین اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]

ل

 • لالوئی، افسانه بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در 50 نفر از همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی در استان کرمان سال 1379 [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 269-276]
 • لدنی، حسین یک روش جدید برای حفاظت نیروهای نظامی از گزند حشرات [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 147-155]
 • لعل دولت‌آبادی، حسن گزارش یک مورد: استفاده از تهویه جهشی میان تراشه‌ای در یک بیمار با راه هوایی و مشکل [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 323-325]

م

 • مادرشاهیان، فرح مقایسه تطابق با اثرات مستقیم و غیرمستقیم استرس در زندگی جانبازان شیمیایی با جانبازان فیزیکی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 117-120]
 • محبی، حسنعلی اپیدمیولوژی تروما در بیمارستان بقیه ا…«عج»‌ مطالعه یک‌ساله آینده‌نگر [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 13-19]
 • محمودزاده پورناک، عباس بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • مدرس‌مصلی، سیدمحمد مهدی سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • معمارزاده، مهرداد انتقال هوایی مصدومین جنگ‌های بیولوژیک توسط تیم‌های ویژه امداد هوایی تحت رعایت حداکثر اصول ایمنی بیولوژیک [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 43-46]
 • مفید، محمود بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • مهدوی‌نسب، حسین بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • مهرابی‌توانا، علی پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • مهرابی‌توانا، علی بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • مهرابی‌توانا، علی مالاریا تهدید جدی برای سلامت نیرو‌های نظامی در جهان [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 135-146]
 • مهرابی توانا، علی بررسی اپیدمی تیفوئید در یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 39-42]
 • موسوی، سیدرضا بررسی تأثیر زمان در ترومای عروق [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 99-103]
 • موسوی، علی مطالعه فونستیک بندپایان و جوندگان مهم پزشکی در پادگان نظامی امام خمینی(ره) شهرستان جهرم [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 201-206]
 • مومنی، سید محمدرضا تأثیر وضعیت‌های مختلف بدنی بر پارامترهای منتخب همودینامیک جانبازان شیمیایی مبتلا به ضایعات مزمن ریه ناشی از خردل [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 183-188]
 • میرشفیعی، غلامعلی بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 211-217]
 • میرنژاد، رضا پاتولوژی جغرافیایی افغانستان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 291-299]
 • میرهاشمی، صدیقه بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]

ن

 • نجفی، امیرحسین سلاح‌های لیزری شناخت، تشخیص، درمان و پیشگیری آسیب‌های ناشی از آنها [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 127-134]
 • نوروززاده، علی اثر استات سرب بر آئورت رت [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 301-307]
 • نویدی، علی‌اصغر بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4 [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 21-25]

و

 • واعظ موسوی، سیدمحمد کاظم تأثیر لباس‌هایNBC بر پنج عنصر آمادگی جسمانی مردان نظامی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 245-251]
 • وطنی، هادی بررسی میزان شیوع بیماری گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان‌های آموزشی نیروی زمینی سپاه در سال 79 - 1378 [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 189-193]
 • وطنی، هادی بررسی اپیدمیولوژیک بیماری آمیبیازروده‌ای درروستاهای مرزی شهرستان سرخس [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 27-31]
 • وفائی، باقر بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در 100 نفر از جانبازان 30 الی 70 درصد شیمیایی و غیرشیمیایی جنگ تحمیلی در تبریز [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 105-110]