کلیدواژه‌ها = افکار خودکشی
عوامل مرتبط با افکار خودکشی در سربازان وظیفه ایرانی

دوره 24، شماره 8، آذر و دی 1401، صفحه 1539-1546

10.30491/JMM.24.8.1539

محمد رستمی؛ فاطمه رحمتی؛ محمود ثالثی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش افکار خودکشی سربازان وظیفه

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 499-507

10.30491/JMM.23.6.499

محمد رستمی؛ اسفندیار آزاد؛ فاطمه رحمتی


نقش باورهای غیرمنطقی، ذهن‌آگاهی و اجتناب شناختی در پیش‌بینی افکار خودکشی سربازان وظیفه

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 431-438

اسماعیل صدری دمیرچی؛ حمیدرضا صمدی فرد


نقش افسردگی و مصرف مواد در تبیین افکار خودکشی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 249-255

مهدی نصرت آبادی؛ زهره حلوایی پور


عوامل موثر در «انسجام گروهی» و ارتباط آنها با «پرخاشگری» و «افکار خودکشی» در سربازان وظیفه

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 237-242

محمدرضا متینی صدر؛ رضا کرمی نیا؛ محمود گلزاری؛ فرامرز سهرابی؛ علی دلاور؛ غلامرضا صرامی


بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 113-118

جعفر انیسی؛ علی فتحی آشتیانی؛ عبدا... سلطانی نژاد؛ ماندانا امیری