نویسنده = ابوالقاسمی، حسن
وضعیت وخیم بهداشت و درمان در غزه به دنبال بمباران های اسرائیل

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 1983-1985

10.30491/jmm.2024.1001229

مصطفی اکبری قمی؛ حسن ابوالقاسمی؛ شعبان مهرورز


ارزیابی کتابسنجی انتشارات علمی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی نظامی بخش سلامت در ایران و جهان طی 5 سال اخیر (2020-2016)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1940-1951

10.30491/jmm.2023.1006440.1030

مصطفی بخشی؛ غلامرضا فرنوش؛ حسین امینی؛ حسن ابوالقاسمی؛ هادی کیخائی؛ کوثر منصوری؛ مازیار کرمعلی؛ مصطفی میرزایی


تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 303-310

10.30491/JMM.23.4.303

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ سید مجید حسینی؛ حسن ابوالقاسمی


طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سلامت معنوی حرفه‌ای اساتید (افسران جنگ نرم)

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1209-1221

10.30491/JMM.22.12.1209

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ سید مجید حسینی؛ حسن ابولقاسمی


ارزیابی تطبیقی رفتارهای سلامت معنوی مردم ایران در پاندمی کووید-19 با شواهد دینی

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 864-872

10.30491/JMM.22.8.864

مینو اسدزندی؛ حسن ابولقاسمی؛ مهروز جوادی؛ فروغ سرهنگی