نویسنده = خدایاری، حمید
روشی نوین جهت القای مدل استئومیلیت مزمن در خرگوش‌های آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 215-218

مرتضی ایزدی؛ علی جزایری؛ محمد رضا باغبان اسلامی؛ شهربانو جهانگیر؛ سعید خدایاری؛ حمید خدایاری؛ عزیز عباسپور؛ امیر پژمان هاشمی طاهری؛ عباس علی ایمانی فولادی