نویسنده = جوادی، مهروز
ارزیابی تطبیقی رفتارهای سلامت معنوی مردم ایران در پاندمی کووید-19 با شواهد دینی

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 864-872

10.30491/JMM.22.8.864

مینو اسدزندی؛ حسن ابولقاسمی؛ مهروز جوادی؛ فروغ سرهنگی


شناخت مکانیسم های مقابله‌ای در مواجهه با عوامل استرس زا در پرسنل نظامی

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1399، صفحه 244-251

10.30491/JMM.22.3.244

محمد جعفر سپهوند؛ مهروز جوادی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ جمیله مختاری؛ سعید باباجانی وفسی


بررسی ارتباط میان مولفه های هوش هیجانی با برخی ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 87-94

یاسر سعید؛ مهروز جوادی؛ جمیله مختاری نوری؛ مسعود سیرتی