نویسنده = الهام احسانی چیمه
ابزارهای سنجش آمادگی بیمارستان‌‌‌ها برای مقابله با بیماری کووید-19: یک مطالعه مروری

دوره 23، شماره 8، مهر و آبان 1400، صفحه 627-636

10.30491/JMM.23.8.627

حانیه سادات سجادی؛ مریم تاجور؛ علی اکبری ساری؛ ابراهیم جعفری پویان؛ الهام احسانی چیمه


عوامل موثر در ارزشیابی اساتید آموزشی با روش سیستماتیک و دلفی در یک دانشگاه نظامی در تهران

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 251-261

مریم یعقوبی؛ محمد سلیمی؛ مازیار کرمعلی؛ الهام احسانی چیمه


رابطه کار گروهی با مراقبت های پرستاری از دست رفته در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 63-72

مریم یعقوبی؛ مهیار ابراهیمی ترکی؛ محمود ثالثی؛ الهام احسانی چیمه؛ محمد کریم بهادری