نویسنده = جعفر انیسی
شناسایی مولکولی گونه های مالاسزیا به روش PCR-sequencing در نیروهای نظامی جزائر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری، خلیج فارس، 91-1390

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1395، صفحه 344-352

محمد علی افشاری؛ رضا کچوئی؛ حسین جعفری؛ مهدی زارعی؛ جعفر انیسی؛ مجید ریاضی پور؛ محسن نصرت آبادی


تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سلامت روان در بازنشستگان نیروهای مسلح

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 191-196

حسین کشاورز افشار؛ زهرا جهان بخشی؛ جعفر انیسی؛ اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی


مشکلات خانواده های دارای فرزند معلول

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 49-52

خدابخش احمدی؛ غلامرضا خدادادی؛ جعفر انیسی؛ الهه عبدالمحمدی


میزان اختلال استرس پس از ضربه نیابی در فرزندان جانبازان شیمیایی

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 153-159

خدابخش احمدی؛ محمود رشادت جو؛ غلامرضا کرمی؛ جعفر انیسی


بهداشت روانی و مشاوره در نیروهای نظامی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 103-108

جعفر انیسی؛ سیدمحمود میرزمانی