نویسنده = حسینی، سید محمدجواد
طراحی برنامه آموزشی آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث زیستی با روش دلفی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 19-23

شهلا یوسفی؛ عباس عبادی؛ سید محمدجواد حسینی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ مرتضی ایزدی؛ خدا بخش احمدی؛ محمد غلامی


بیماری سارس

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1381، صفحه 265-272

مصطفی قانعی؛ علی کرمی؛ سید رضا حسینی‌دوست؛ حسن ابولقاسمی؛ سید محمدجواد حسینی