نویسنده = اصلانی، جعفر
بررسی اثر بخشی ترکیب درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون در عوارض مزمن ریوی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 81-88

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ یونس پناهی؛ سید محسن آقایی میبدی؛ سید مرتضی حسینی


تعیین اثربخشی پروتکل درمانی آزیترومایسین و پردنیزولون در بیماران آسمی مقاوم به درمان

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 159-166

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ سیدمحسن آقایی‌میبدی؛ سیدمرتضی حسینی؛ یونس پناهی


بررسی وجود آمفیزم به کمک تست عملکرد ریوی ‏‎(PFT)‎‏ در مقایسه با ‏توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه با وضوح بالا ‏‎(HRCT)‎‏ در افراد سیگاری ‏با سابقه مواجهه با گازهای شیمیائی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 139-146

مصطفی قانعی‏؛ شیوا عالیخانی؛ سیدمحمدمهدی میرمحمد‏؛ ایمان ادیبی؛ تقی رمضانی؛ جعفر اصلانی


پلی‌سومنوگرافی 31 جانباز مصدوم گازخردل با شکایت مشکل تنفسی خواب ‏در بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)‏

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 7-14

جواد عاملی؛ مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ غلامرضا کرمی؛ کاظم قدوسی؛ حسین کچویی؛ علیرضا سعادت


فراوانی مصرف سیگار و ارتباط آن با یافته‌های ریوی در برونشیولیت مزمن ناشی از گاز خردل

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 241-248

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ شروین آثاری؛ حمیدرضا خدامی‌ویشته؛ یدا... قضاوی


بررسی عوارض جانبی دوز کم و طولانی مدت اریترومایسین در درمان ضایعات مزمن ریوی ناشی از گاز خردل

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 291-296

یونس پناهی؛ مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ حمیدرضا سعیدفر؛ شروین آثاری


بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران با ضایعات ریوی مزمن ناشی از عوامل شیمیایی (سولفورموستارد) و غیر شیمیایی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1383، صفحه 181-186

یونس پناهی؛ مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ مجتبی مجتهدزاده؛ رضا سرهنگ نژاد؛ عباس برخورداری