نویسنده = ثقفی نیا، مسعود
اثر آموزش با استفاده از تکنیک تمرینات میدانی و مدل حیوانی بر آگاهی کادر درمانی

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 209-212

مسعود ثقفی نیا؛ محمدکاظم گلشنی؛ مرضیه لک؛ محمدجواد فروزان مهر


طراحی و کاربرد بالینی نوع جدیدی از باند کشی الاستیک ویژه امداد در ‏مصدومین

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 123-127

مسعود ثقفی‌نیا؛ رضا رنجبر؛ نوید بزاز


بررسی کاهش مرگ و میر ناشی از مین در طی مطالعه مداخله‌ای چهار ساله در مناطق مرزی استان ایلام

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 97-101

مسعود ثقفی نیا؛ ناهید نفیسی؛ محمد حسن ناصری