نویسنده = جنیدی، نعمت اله
بررسی پراکنش جغرافیایی گوسفندان آنتی بادی مثبت تب خونریزی دهنده ‏کریمه-کنگو (‏CCHF‏) در استان اصفهان در سال 1384-1383‏

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 97-102

مرتضی ایزدی؛ حسن صالحی؛ صادق چینی‌کار؛ کامیار مصطفوی زاده؛ محمد درویشی؛ نعمت اله جنیدی؛ رضا رنجبر؛ فرزین خوروش؛ رامین بیدار؛ بهروز عطایی


بررسی فراوانی عفونت روده‌ای تا یک ماه بعد از زلزله بم در سال 1382

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 337-341

غلامعلی قربانی؛ نعمت اله جنیدی؛ علی مهرابی توانا؛ سهیل طالبی حسین