نویسنده = پرنده، اکرم
عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان یائسه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-6

نوشین بیات؛ زهرا حاجی امینی؛ غلامحسین علیشیری؛ مهدی پایدار؛ عباس عبادی؛ اکرم پرنده


تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 45-51

اکرم پرنده؛ مسعود سیرتی نیر؛ مرتضی خاقانی زاده؛ علی اکبر کریمی زارچی